Tietosuojaseloste


1.1. Rekisterinpitäjä

EMMA Shop/ Espoon taidemuseosäätiö
Y-tunnus: 1784691-8
PL 6661
02070 Espoon kaupunki
Käyntiosoite: Ahertajantie 5, 02100 Espoo

1.2. Rekisterin nimi

EMMA Shop verkkokaupan kanta-asiakasrekisteri.

1.3. Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

1.4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustiedot:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

1.5. Rekisteritietojen lähde:

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä ja päivittäessä omia tietojaan.

1.6. Rekisterin suojauksen periaatteet

EMMA Shop kanta-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. EMMA Shop ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

1.7. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä EMMA Shop asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Iisa Johansson

EMMA Shop

PL 6661

02070 Espoon kaupunki

1.9. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.